УНП пропонує позачергові вибори депутатів Закарпатської облради

Підставами для внесення проекту постанови її автори називають «грубі
порушення цією радою Конституції України і чинного законодавства
України». «7 березня 2007 року Закарпатська облрада ухвалила рішення про визнання
національності «русинів» на обласному рівні. Це рішення легітимізувало
діяльність політичного русинства в регіоні. «Озброєні» ним, лідери
«русинів» дестабілізували ситуацію в регіоні, проводять різні форуми,
на яких відкрито закликають до порушення територіальної цілісності
України», – наголошується в Пояснювальній записці до Проекту постанови. Так, за словами авторів проекту постанови, «25 жовтня 2008 р. на
Європейському конгресі підкарпатських русинів у Мукачеві був ухвалений
«Акт відновлення русинської державності», в якому заявляється про
«неможливість надалі перебувати корінному русинському народу у складі
України зі своїм національним етнічним обличчям^ всі рішення і вчинки
української влади за 17 років спрямовані на етнознищення і
дискримінацію, що мають ознаки геноциду русинського народу на його
історичній землі^ безчинства нелегітимної тут української влади.». «Очевидно, що організатори політичного русинства повинні відповідати
згідно із Кримінальним кодексом України, а не засідати в обласному
парламенті», – вважає Костенко. «Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади і
органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень і в спосіб, що передбачені
Конституцією і законами України. Відповідно до ч.3 ст. 24 Закону «Про
місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування і
їхні посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень і в
спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, і керуються в
своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента
України, Кабінету міністрів України, а в АР Крим – також
нормативно-правовими актами ВР і Ради міністрів АР Крим, прийнятими в
межах їхньої компетенції», – обґрунтовує проект документа Пояснювальна
записка.


“Форпост”

admin