НОВИЙ ПIДРУЧНИК «СЛОВАЦЬКА МОВА»

Порівняно з попередньою, дещо морально застарілою літературою такого роду, книга “Словацька мова” адаптована до сучасних реалій. Це – перший в Україні підручник для студентів вищих навчальних закладів, родзинкою якого є те, що базовий курс словацької мови викладено в контрактивному аспекті, в зіставленні з українською мовою. Тут подані основи фонетики, морфології та синтаксису сучасної словацької літературної мови з відповідною кількістю вправ на розвиток усного мовлення та поповнення словникового складу студента. Теоретичний мате-ріал та практичні завдання враховують інтерферуючий вплив рідної мови. Підручник розрахований на 35 тижнів навчання. Тож, якщо ви старанний учень, менше ніж за рік зможете з нуля на пристойному рівні опанувати близьку нам за духом і буквою словацьку словесність.


Нове видання призначене для студентів вищих навчальних закладів – філологів, істориків, міжнародників, політологів, географів, економістів і просто не байдужих до західної сусідки України людей.

admin