На підприємствах взуттєвої промисловості порушують

Керівникам перевірених підприємств видано 10 обов’язкових для
виконання актів, 5 приписів та 5 розпоряджень щодо усунення виявлених
порушень чинного законодавства. Припинено виконання робіт на 15
одиницях обладнання, зварювальних робіт та робіт із застосуванням
електроінструменту. За порушення чинного законодавства притягнуто до
адміністративної відповідальності 5 керівників перевірених підприємств.

– Хоча протягом двох останніх років на перевірених підприємствах
випадків травмування працівників на робочому місці не зареєстровано, –
прокоментувала результати перевірки головний державний інспектор
Державної інспекції охорони праці та промислової безпеки Діана
Казакова, – на наявні ризики, що можуть спричинитися до шкоди здоров’ю
чи загрози життю працівників, ми не вправі не вказати. Значна кількість
порушень галузевих актів, як от: не огороджені пасові передачі від
електроприводу до головок швейних машин в зоні над кришками
промстволів^ на педалях промстволів швейних машин не прикріплені гумові
килимки^ на вирубальних пресах несправні пристрої для захисту рук
працюючих, вимагає посилення вимог до професійної підготовки посадових
осіб та працівників.

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду в Закарпатській області

admin