Від сплати податків — не ухилитись…

Проте, трапляються випадки, коли деякі суб’єкти господарювання невірно застосовують частину четверту статті 12 Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (із змінами і доповненнями).
Згідно з цією нормою протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Застосування положень зазначеної норми можливе з урахуванням змісту поняття мораторію на задоволення вимог кредиторів, яке у статті 1 Закону визначено як зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань.
Отже, мораторій не зупиняє виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які виникли після дня введення мораторію і нарахування санкцій за їх невиконання або неналежне виконання.
Особливу увагу слід звернути на те, що введення мораторію на задоволення вимог кредиторів не забороняє контролюючим органам нараховувати як поточні податкові зобов’язання та штрафні (фінансові) санкції за ними, так і податкові зобов’язання, які виникли до, а виявлені після порушення провадження у справі про банкрутство платника податку, а також штрафи за їх невиконання.
Такої позиції дотримуються вищі судові інстанції у своїх численних ухвалах та постановах, якими задовольняються касаційні скарги державних податкових органів.
Крім того, з метою забезпечення однакового і правильного застосування норм чинного законодавства при вирішенні справ щодо визначення податковими органами податкових зобов’язань платникам податків на задоволення вимог кредиторів в період дії мораторію, Вищим адміністративним судом України листами від 04.02.08 №186/9/1/13-08 та від 14.04.08 №639/9/1/13-08 доведено до відома місцевих адміністративних судів постанови Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, в яких викладено правові позиції з вищевикладених питань.

Прес-служба ДПА України

admin