Про переваги подання в електронному вигляді розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ

Згодом це дозволить не лише відмовитись від діючої, досить трудомісткої моделі проведення виїзних перевірок з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування, а й зменшити кількість таких перевірок. За результатами опрацювання протягом червня поточного року розбіжностей, встановлених внаслідок співставлення задекларованих показників ПДВ підприємств – контрагентів в ході перевірок 46 платників, виявлено порушення, у зв’язку з чим донараховано податкові зобов’язання з ПДВ у сумі 9,7 млн. грн., зменшено суму бюджетного відшкодування на 5,8 млн. гривень.
Поряд з цим існують випадки, коли до виникнення розбіжностей в показниках з ПДВ підприємств – контрагентів призводять помилки, допущені платниками при заповненні розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту. Це обумовлює необхідність проведення податковим органом перевірки для встановлення причини виникнення розбіжностей та її усунення. Таким чином правильне заповнення податкової звітності з ПДВ та додатків до неї сприятиме зменшенню кількості перевірок платників податку на додану вартість.

Сайт ДПА України в Закарпатській області

admin