Аби не забути свій конституційний обовязок…

Як під час кампанії декларування доходів громадян, так і після її завершення в органах державної податкової служби йде обробка відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених громадянам доходів. У ході перевірки цих відомостей виявляються громадяни, які забули чи свідомо проігнорували свій конституційний обов’язок щодо сплати податків.
За результатами однієї з таких перевірок Ужгородської МДПІ було виявлено, що громадянка Є. отримала у IV-му кварталі 2005 року дохід від ТОВ «М» в розмірі 28365,00 грн. (код ознаки доходів 15 – дохід від операцій з інвестиційними активами). У ході перевірки було встановлено, що громадянка Є. отримала дохід з продажу простих іменних акцій на загальну суму 28365,00 грн. При продажу акцій був укладений договір, за яким громадянка Є. була зобов‘язана сплатити податок з доходу, отриманого в результаті виконання цього договору, у порядку, що передбачений Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-ІУ.
Порядок оподаткування інвестиційного прибутку визначено п.9.6 ст.9 Закону №889-IV, відповідно до якого облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Інвестиційний прибуток, з якого сплачується податок, розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв’язку з придбанням такого активу. При цьому особою, відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий громадянин. У джерела виплати доходу податок з доходів фізичних осіб на доходи не нараховується і не утримується.
У ході перевірки було встановлено, що громадянкою Є. понесено витрати у зв’язку з придбанням акцій у сумі 1290,00 грн. Отже суму чистого оподатковуваного доходу від продажу цінних паперів, яка підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб, за даними перевірки встановлено в розмірі 27075,00 грн. (28365,00 – 1290,00). За ставкою 13%, яка діяла у 2005 році, податок з доходів склав 3519,75 грн. Таким чином, за наслідками документальної перевірки гр. Є. нараховано податок з доходів фізичних осіб за 2005 рік в сумі 3519,75 грн.
Проведення позапланової документальної перевірки з питань дотримання громадянином вимог податкового законодавства, залучення працівників податкової міліції для забезпечення явки громадянина до податкової інспекції – ці заходи впливу є в арсеналі податкових органів. Але податківці роблять ставку на інше – на добровільну сплату податків, на підвищення свідомості громадян та рівня їх податкової культури. З цією метою щороку органами ДПС проводиться масово-роз’яснювальна робота з питань декларування доходів, під час якої податківці допомагають громадянам заповнити та своєчасно подати декларацію.

За матеріалами Ужгородської МДПІ

admin