Аби не впасти у податкову яму…

Для удосконалення адміністрування податку на додану вартість та запровадження електронного контролю за його обігом ДПА України було внесено зміни до податкової звітності з ПДВ, розроблено програмне забезпечення та впроваджується система автоматизованого контролю ПДВ.
Незважаючи на значну кількість питань та проблем, які виникали під час подання звітності з ПДВ за новою формою, у квітні – липні поточного року прийнято 1 217 тис. декларацій з ПДВ, з них 617 тис. декларацій, або 51 відсоток – в електронному вигляді. 80 відсотків усіх поданих декларацій отримано з розшифровками податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів.
Інформація з розшифровок у розрізі контрагентів співставлена на рівні ДПА України засобами Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту і направлена на опрацювання регіональними та районними ОДПС. Виявлено платників, які протягом березня – червня зменшували податкові зобов’язання по сплаті ПДВ на суми податкового кредиту у значних розмірах за рахунок взаємовідносин з так званими „податковими ямами”. Останні не декларують та не сплачують до бюджету належні податкові зобов’язання з ПДВ, а створені для отримання «податкової вигоди».
Такі платники ПДВ, як ПП „Весна” (код 20459893) та ПП „Демол – Сервіс” (код 35260858) є „податковими ямами”. Вони продукували податковий кредит для інших суб’єктів господарювання без відповідного відображення в своїй податковій звітності податкових зобов’язань.
В Україні на сьогодні склалась судова практика невизнання податкового кредиту, сформованого підприємствами в результаті операцій з контрагентами, які не знаходяться за визначеною в установчих документах адресою, не звітують до податкових органів, або в звітах яких задекларовані показники не відповідають сформованим первинним документам, керівники та засновники підприємств визнають свою непричетність до діяльності (створення) суб’єкта господарювання тощо.
При винесенні рішень по таких справах судові органи, як правило, беруть до уваги обачність підприємства при господарських взаємовідносинах з контрагентами. Враховується й те, що продавці та їх постачальники працюють в одному сегменті ринку, в якому існують налагоджені стабільні зв’язки й учасники якого обізнані стосовно один одного.
Таким чином, ДПА України застерігає проти використання „податкових ям”, оскільки податковий кредит на підставі виписаних ними податкових накладних не буде визнаний.

Прес-служба ДПА України

admin