Закарпатські податківці повідомляють: Нарахування ЄСВ, якщо протягом місяця платник був у відпустці

Для прикладу, коли працiвнику (за основним мiсцем роботи) до бази нарахування єдиного внеску включено оплату вiдпустки, сума єдиного внеску розраховується таким чином:

– якщо загальна сума нарахованої заробiтної плати та оплати частини вiдпустки, яка припадає на поточний місяць, не перевищує розміру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), сума єдиного внеску за цей мiсяць розраховується як добуток розміру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника^

– якщо вiдпустка, яка припадає на майбутнiй мiсяць нараховується за повний мiсяць i сума нарахованої оплати вiдпустки менше за мiнiмальний розмiр заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), сума єдиного внеску за даний мiсяць розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та ставки єдиного внеску, встановленої для вiдповiдної категорiї платника^

– якщо вiдпустка, що припадає на майбутнiй мiсяць, нараховується не за повний мiсяць i пiсля вiдпустки працiвнику буде нарахована заробiтна плата, то в поточному мiсяцi (в якому нарахована оплата вiдпустки за майбутнiй перiод) єдиний внесок нараховується на суму фактичної оплати вiдпустки за майбутнiй перiод, оскiльки загальна сума доходу ще не є вiдомою. При цьому, якщо за пiдсумком звiтного майбутнього мiсяця (суми оплати вiдпустки вiдносяться до того мiсяця, за який вони нарахованI) загальний дохiд за мiсяць становить менше мiнiмального розмiру, виникає потреба донарахувати єдиний внесок виходячи з мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд).

 При нарахуваннi заробiтної плати фiзичним особам, якi частину мiсяця перебували у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, та нарахована заробiтна плата менше мiнiмальної, пiдприємство має нарахувати єдиний внесок виходячи iз законодавчо встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати на мiсяць.

У разi, якщо працiвник оформлений на пiдприємствi за основним мiсцем роботи та повний мiсяць перебуває у вiдпустцi без збереження заробiтної плати, то єдиний внесок не нараховується та не утримується, оскiльки вiдсутня база нарахування єдиного внеску. Зауважуємо, що до загального стажу цей період не враховується. 

Зверніть увагу. Надання вiдпустки без збереження заробiтної плати бiльшої тривалостi, нiж передбачено законодавством, є порушенням законодавства про працю, i роботодавець може бути притягнутий до адмiнiстративної вiдповiдальностi.


Відділ комунікацій Головного управління


ДФС у Закарпатській області

admin