Всі Новини Закарпаття
        

Мукачівський державний університет запрошує на навчання

Мукачівський державний університет запрошує на навчання ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ у 2010 році

Провадження освітньої діяльності у Мукачівському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ №443203 від 26.01.2009р., термін дії якої вказаний в додатку до ліцензії.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Мукачівського державного університету (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р. за  № 930/16946.

І. Загальні положення

1.1. Мукачівський державний університет оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у Виноградівському державному коледжі МДУ та Гуманітарно-педагогічному коледжі МДУ, що  є  у  структурі  (Додаток 1).
1.2. До Мукачівського державного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
1.3.
Прийом до Мукачівського державного університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
1.4.
Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитках гарантовано.
Поселення проводиться у 2-х, 3-х та 4-х місних кімнатах, які забезпечені білизною та інвентарем. Наявність гарячого і холодного водопостачання цілодобово. На кожному поверсі  є кухні, зі встановленими електроплитами. Працюють вбиральні, умивальні і душові кімнати.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
2.4.
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
2.5.
Виноградівський державний коледж Мукачівського державного університету приймає на старші курси (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (Додаток 2).
2.6.
Мукачівський державний університет має право зараховувати на конкурсній основі  осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на перший курс, зокрема для продовження навчання із скороченим терміном підготовки бакалавра або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднений напрям підготовки (Додаток 3).
2.7. Мукачівський державний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Мукачівському державному університеті здійснюється:
- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;
- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;
- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2.
Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3.
Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Мукачівський державний університет та Виноградівський державний коледж МДУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23–31 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1 серпня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –
не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Мукачівський державний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2010 року

Закінчення прийому заяв та документів

17 липня 2010 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних  випробувань

18 липня – 21 липня 2010 року

Термін оприлюднення рейтингового списку  вступників

не пізніше 22 липня 2010 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 31 липня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) –
не пізніше 25 серпня

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Мукачівського державного університету, Виноградівського державного коледжу МДУ та Гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.
5.2. До заяви вступник додає:документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;медичну довідку за формою 086-о або її копію;шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;при вступі на напрям підготовки «Музичне мистецтво*» вступники додають довідку від ЛОРа.При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.
5.3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені Правилами прийому до Мукачівського державного університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.
5.4. Вступники до Виноградівського державного коледжу МДУ та Гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ на основі базової загальної середньої освіти подають документ про освіту державного зразка та додаток до нього (свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком).
5.5. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Мукачівському державному університеті або (за власним вибором) сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені Правилами прийому до Мукачівського державного університету для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність).
5.6.
Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Мукачівському державному університеті:
- військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;
-  особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
5.7. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.
5.8. Приймальна комісія та робочі групи приймальної комісії розглядають документи вступників та приймають рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.
5.9. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
5.10. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.
5.11. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів І–ІІ рівнів акредитації – відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з Мукачівським державним університетом відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
5.12. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
5.13. Усі копії документів завіряються за оригіналами Мукачівським державним університетом, Виноградівським державним коледжем, Гуманітарно-педагогічним коледжем або в установленому законодавством порядку.
5.14. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

 

МДУ

      

14/07/10 13:09   Суспільство

Коментарі (1)

10 березня 2013, 15:34
Наталія
Доброго дня!
чи можна поступити після 10 класу ...?

Додати коментар

Ваше им'я:


Введіть контрольний код, який ви бачите на зображенні:


Якщо ви не бачите контрольний код, це означає, що у вашему браузері відключена підтримка графіки. Включить її і перезавантажте сторінку.
Повідомлення:


Залишаючи коментарі, дотримуйтесь Правил поведінки на сайті.
Коментарі, які не відповідають пунктам виписаних в Правилах - будуть видалені!
Ми будемо дуже вдячні, якщо Ви розмістите посилання на цей матеріал на своєму веб сайті!
Постійна адреса цієї сторінки: http://www.clipnews.info/newstopic.htm?id=18131
 
© 2008, ClipNews.info . Усі права захищені.
Використання матеріалів ClipNews.info дозволяється за умови посилання
(для інтернет-видань — гіперпосилання) на clipnews.info.
Передрук, копіювання чи відтворення інформації,
що містить посилання на інші джерела в будь-якому вигляді заборонено.
       
   
5780025 0